lördag 27 oktober 2012

Träningsdag,

I dag var det en heldag på Wellnes gym. Det var massa olika pass från spinning, ketelbell, zumna osv. jag närvarade på teknik spinning och föreläsningen. Riktigt bra pass och riktigt bra föredrag av en av mina förebilder inom träning/ instruktör. Har inte träffat / träffat för henne på, ja jag vet inte hur många år. Men hon var en favorit instruktör på ett gym jag tränade på i min ungdom.

 Föreläsningen handlade om att hur man når sina mål, "Nyckeln till framgång". Riktigt intressant, skall försöka samanfatta vad jag fick med mig från dagen.

Man har ett inre och ett yttre beteende. Det innre är ens tankar, känslor, fysiologiska. Det inre beteendet är något man inte kan styra. Däremot det yttre beteendet kan man påverka. Hur agerar vi när vi får vissa tankar och känslor?

Vilka copingstrategier har vi i vissa situationer?

 • Katastrof coping: Man får ett katastrof tänk, förstorar upp. Något som inte bra på sikt. Det blir som ett hinder, man begränsar sig.
 • Be och hoppas coping: Man ber och hoppas att det ska bli på ett vist sätt, man tar inte själv ansvaret för det som händer.
 • Omtolka: Denna strategi ger ofta orsak till konflikter. Man hamnar lätt i missförstånd.
 • Man har" färdiga program" i givna situationer, man reagerar / agerar på olika sätt i olika situationer.

Hur når vi Succe', hur lyckas man med sina mål?
 • Man måste känna passion för det man gör. Annars kommer man inte lyckas.
 • Hårt arbete. Man måste göra ett hårt arbete och tycka det är roligt.
 • Förändringsarbete inom träning: Man måste tycka det är roligt.
 • Bra på det man gör: Välja saker man känner och tänker att man är bra på. Öva!
 • Fokus. Var där du är och fokusera på det du gör, vara närvarande.
 • Puch: viktigt att få och ge puch.
 • Idé: Viktigt att ha en ide' om : vad, på vilket sätt och hur. Vad vill jag uppnå! En känsla? Konkretisera. Hämta inspiration, fråga andra, läs, hämta kunskap och inspiration.
Vad kan komma i vägen för att lyckas?
Crap. Skit kan komma i mellan. Både från sig själv och från andra. Tex kritik. Plocka bort kritikerna.
C= critik kan komma eleminera kretiken och lyssna på de som säger något bra.
R= rejection, avslag, något inträffat, skador osv. Man får andra prioriteringar
A= asshole, kommer alltid finnas, lägg ingen energi på dom. 
P= pressure, tryck som kan vara för stora, från oss själva och andra.

Problemlösare, använd varandra, jobba problemfokuserande!

Inga kommentarer: