onsdag 4 september 2013

Alla människors lika värde?!

Man pratar ofta om alla människors lika värde. Men ibland kan man ju fundera. Ingen har väl missat att Sverige i dag får president besök. När jag nu på morgonen ser på Nyhetsmorgon så är det ett enormt pådrag för detta besök. Hög säkerhet med bl.a. prickakyttar, avstängningningar i stokholm mm mm. Allt måste vara på topp!

En fundering är vad kostar allt detta Sveriges statskassa? Om man sätter detta i relation till exempelvis sjukvården. Brist på vårdplatser, brist på sjukvårdspersonal, avstånden till närmaste vårdcentral / sjukhus mm mm, Ja då kan man börja fundera hur man fördelar vissa resurser?! 

Inga kommentarer: